Dorpsbelang

Schraard heeft een vereniging van Dorpsbelang waar bijna alle inwoners van het dorp lid van zijn.

Volgens de statuten heeft de vereniging als doel 'de plaatselijke belangen van Schraard en de tot dit dorp behorende omgeving zowel in sociaal, creatief, cultureel als materieel opzicht te behartigen met alle daartoe geoorloofde middelen'.

Dorpsbelang heeft als aanspreekpunt de Dorpencoördinator voor advies en contact met de gemeente Súdwest Fryslân.

Het dorpsbelang vergadert één keer per zes weken. In februari is de jaarlijkse ledenvergadering in het dorpshuis.

Iets melden aan Dorpsbelang? Stuur dan een mail naar: dorpsbelangschraard@gmail.com of lever uw vraag of opmerking schriftelijk in bij één van de bestuursleden. U kunt ook dit contactformulier gebruiken.

Bestuursleden zijn:
VoorzitterSjoerd van der Woude
SecretarisGerda Verduijn
PenningmeesterAline Euser
LidRob Bos
LidMonique Fennis