Terpnijs

Schraard heeft een eigen dorpskrant: Terpnijs. Dit blad verschijnt sinds 1982 en gaat over het reilen en zeilen van ons dorp.

Vaste rubrieken zijn o.a. Op 'e hichte, Het hemd van het lijf, Uit de dorpsgeschiedenis, Tuintips, Fan it bûthúsbankje en de agenda. Terpnijs verschijnt 6 keer per jaar.

Kopij is aan te leveren via de e-mail of op papier op het adres Smidstraat 12. U kunt ook telefonisch contact opnemen via nummer 0517-531583.

Aan Terpnijs werken mee:

Tjeerd DounaSamenstelling
Hendrik Bakker
Houk Bakker
Marijke Bakker
Pieter Bakker
Monique Fennis
Boukje Lunter

Kopijdata voor 2019 zijn:

nummer 1: februarinummer inleveren 2 februari
nummer 2: aprilnummer inleveren 22 maart
nummer 3: juninummer  inleveren 17 mei
nummer 4: septembernummer inleveren 6 september
nummer 5: novembernummer inleveren  1 november
nummer 6: decembernummer inleveren 13 december