Terpnijs

Schraard heeft een eigen dorpskrant: Terpnijs. Dit blad verschijnt sinds 1982 en gaat over het reilen en zeilen van ons dorp.

Vaste rubrieken zijn o.a. Om'e Terp, De skûtelbank, tuintips en de agenda. Terpnijs verschijnt 6 keer per jaar.

Kopij is aan te leveren via de e-mail of op papier op het adres Smitstraat 12. U kunt ook telefonisch contact opnemen via nummer 0517-531583.

Aan Terpnijs werken mee:

Tjeerd DounaSamenstelling
Hendrik BakkerRubriekschrijver
Boukje LunterRubriekschrijver
Marijke BakkerTypewerk
Cees VisserAdvertenties

Kopijdata voor 2019 zijn:

nummer 1: februarinummer inleveren 2 februari
nummer 2: aprilnummer inleveren 22 maart
nummer 3: juninummer  inleveren 17 mei
nummer 4: septembernummer inleveren 6 september
nummer 5: novembernummer inleveren  1 november
nummer 6: decembernummer inleveren 13 december